فورم درخواستی برای بست های پایین رتبه

معلومات بست


معلومات شخصی


profile pic
انتخاب تصویر تغیر تصویر Remove
سال ماه روز
ولایت ولسوالی
ولایت ولسوالی

تحصیلات


مقطع تحصیلی

تجربه کاری


تجربه

مهارت ها


تکلم خواندن نوشتن
عالی خوب کم عالی خوب کم عالی خوب کم
پشتو
دری
انگلیسی
بسیار خوب خوب ابتدایی هیچ
ورد
اکسل
اکسس
پاورپاینت

ریفرنس ها


ریفرنس ۱
ریفرنس ۲
ریفرنس ۳

ضمایم


ضمیمه سند تغیر حذف
خلص سوانح دولتي تانرا ضميمه نمايد.
در صورتيكه تجربه كاري دولتي نداشته باشيد اين بخش را سفيد گذاشته از ضميمه نمودن سي وي يا خلص سوانح شخصي خود داري نماييد.
ضمیمه سند تغیر حذف
ضمیمه سند تغیر حذف
در صورت داشتن سند لیسانس دومی لطفاً‌ ضمیمه نماید.
ضمیمه سند تغیر حذف
در صورت داشتن ماستری دوم لطفاً‌ضمیمه نماید.
ضمیمه سند تغیر حذف
در صورت داشتن چندین قرار داد خط همه را در یک فایل تنظیم نموده و در اینجا آپلود نماید.
ضمیمه سند تغیر حذف

بدین وسیله تایید می نمایم که معلومات مندرج این فورمه و اسناد منضمه آن موثق بوده و اصل اسناد متذکره با مشخصات و جزییاتیکه در فورم ارایه گردیده است عملا وجو دارد. اینجانب حاضر هستم معلومات و اسناد مورد نظر را هر موقعیکه کمیسیون محترم اصلاحات اداری و سایر ادارات ذیربط نیاز داشته باشند حاضر نموده همانطوریکه پروسیجر های کاری شان ایجاب می نماید،‌ بدسترس مسوولین قرار دهم.

با درک این واقعیت هرگاه تمامی و یا بخشی از معلومات و اسناد ارایه شده نادرست و یا خلاف واقعیت باشد،‌ کمیسیون محترم اصلاحات اداری حق و صلاحیت دارد تا طبق قوانین و طرزالعمل های نافذه اینجانب را حتی در آخرین مرحله رقابت از پروسه اخراج نموده و در صورت نیاز از طریق نهادهای عدلی و قضایی اجراات لازم را مرعی نمایند.